Theorie, zelfstudie of het volgen van de theoriecursus

De voorbereiding voor het theorie-examen kan op 2 manieren, namelijk door middel van zelfstudie of het volgen van de theoriecursus.

Zelfstudie:
U kunt zich met behulp van boeken, cd-rom of internet zelfstandig voorbereiden op het theorie-examen en U kunt dit examen ook zelf aanvragen bij het CBR;   www.cbr.nl . Boeken en cd-rom zijn bij ons verkrijgbaar.

Theorieles :
Als u onder begeleiding theorieles wilt volgen, dan kan dat via onze klassikale theoriecursus. Voor informatie over de startdata en tijdstippen, kunt u contact opnemen met de rijschool.

De lessen worden gegeven in ons theorielokaal aan de Rijksweg noord 6 in Echt.

Als U nog niet in het bezit bent van een theoriecertificaat kunt U toch al beginnen met de praktijkopleiding.

Als U het praktijkexamen, of TTT wilt doen moet U uiteraard wél beschikken over het theoriecertificaat.

Op speciaal verzoek is het mogelijk om individueel theorieles te volgen.